Zaloguj
strefa e-learning
1992
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
SUKCES
Egzaminy ETS (TOEIC, TOEIC Bridge)
Zdjęcie nagłówka

TOEIC - najczęściej uznawany certyfikat znajomości języka angielskiego w środowisku biznesu.

 

ETS, twórca egzaminów TOEIC , światowym liderem w testowaniu dla edukacji i biznesu.

  • To, że świat staje się jedną globalną wioską jest faktem. Maleją odległości, różnice zacierają się, mieszkańcy całego świata coraz częściej poszukują pracy poza granicami swego kraju. Naturalną konsekwencją takiej sytuacji jest gwałtowny wzrost popularności języka angielskiego w środowisku zawodowym.
  • W jaki sposób udowodnisz, iż Twoi studenci posiadają odpowiednie kompetencje językowe by aktywnie uczestniczyć w środowisku międzynarodowym ?
  • W jaki sposób dokonasz selekcji odpowiednich kandydatów dla swojego przedsiębiorstwa, którzy będą w stanie skutecznie komunikować się z dostawcami i klientami na całym świecie ?
  • W jaki sposób zmierzysz efektywność przeprowadzanych przez Twoją organizację szkoleń językowych ?

 

Egzamin TOEIC jest międzynarodowym standardem, dokonującym pomiaru poziomu kompetencji z języka angieskiego w środowisku biznesowym.

W zależności od zapotrzebowania, można wykorzystać egzamin TOEIC do:

  • zarządzania edukacją językową w firmie czy organizacji,
  • podejmowanie właściwych decyzji w procesie rekrutacji lub awansowania pracowników,
  • delegowania pracowników na międzynarodowe szkolenia i umowy,
  • oceny postępów jakie poczynili uczestnicy szkoleń językowych,
  • zwiększenia szans studentów na rynku pracy.

 

Obiektywna ocena umiejętności językowych w środowisku pracy: tworzeniu nowych wersji testu TOEIC towarzyszą rygorystyczne badania psychometryczne, które prowadzone są w zgodzie ze Standardami Jakości i Bezstronności ETS. Na wynik egzaminu nie mają wpływu różne wersje zestawów testowych, ani inne czynniki subiektywne. Wynik egzaminu odzwierciedla rzeczywisty poziom znajomości języka i pozwala mierzyć postęp poczyniony w trakcie nauki.

 

Międzynarodowo uznawany standard kompetencji: w roku 2006 certyfikaty TOEIC otrzymało ponad 5 milionów osób z całego świata. Certyfikat TOEIC jest uznawany przez ponad kilkadziesiąt tysięcy organizacji międzynarodowych, których pracownicy i kandydaci na odpowiednie stanowiska muszą wykazać się znajomością języka angielskiego w kontekście codziennej pracy.

 

Pomiar umiejętności oparty na skali punktowej: wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej i pozwlają na precyzyjne porównanie oraz analizę osiągnięć kandydatów z całego świata, pozwalają również oceniać jakość programów szkoleniowych.

 

Opis umiejętności kandydata w kontekście codziennej pracy: Tabela Sprawności Językowych interpretuje wyniki punktowe opisując umiejętności językowe posiadane na danym poziomie. Dodatkowo, wyniki TOEIC zostały odwzorowane na skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEF), stworzonego przez Radę Europy.

 

Klient w każdym kraju: Lokalne biura ETS zapewniają Klientom instytucjonalnym i indywidualnym profesjonalną obsługę w ich ojczystym języku, w pełni dostosowując się do wymagań klienta.

Egzamin TOEIC może być przeprowadzony w siedzibie Kandydata, pod nadzorem wyszkolonego egzaminatora lub przedstawiciela ETS Europe. Otwarte sesje egzaminacyjne odbywają się we wszystkich większych miastach Polski. Dokładne informacje i lista ośrodków egzaminacyjnych znajdują się na stronie www.TOEIC.eu

 

Egzamin TOEIC został stworzony w 1979 roku przez ETS (Educational Testing Service), światowego lidera w testowaniu dla edukacji i biznesu. W Europie, ETS Europe oferuje szeroką gamę swoich produktów testujących (w tym egzamin TOEIC) firmom, instytucjom Służby Cywilnej, w zależności od ich potrzeb. Szczegółowe informacje i opis produktów znajdują się na stronie www.TOEIC.eu