Zaloguj
strefa e-learning
1992
SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
SUKCES
Poziomy Rady Europy
Zdjęcie nagłówka

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego znany również jako The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL lub CEF), to system opisu poziomów zaawansowania językowego, którego zadaniem jest standaryzacja nazewnictwa poziomów zaawansowania oraz promocja międzynarodowej mobilności akademickiej i zawodowej. Jest to system odniesienia, który ma na celu stworzenie skali porównawczej pomiędzy różnymi systemami oceny, testami i opisami poziomów. W praktyce oznacza to, że zdający, nauczyciele i decydenci, którzy opierają swoje decyzje o wyniki testów (firmy, uniwersytety) mogą wykorzystywać CEFRL/CEF do porównywania umiejętności zdających z każdym testem w dowolnym języku.

 

CEFRL/CEF opisuje umięjętności czytania, pisania, słuchania i mówienia w każdym języku. Skala podzielona jest na 6 poziomów tworzących 3 grupy:

 

A1 – A2 (Poziom Podstawowy)

B1 – B2 (Poziom Samodzielności)

C1 – C2 (Poziom Biegłości)

 

ETS regularnie przeprowadza badania korelacji pomiędzy swoimi testami i CEFRL/CEF aby upewnić się, że prezentowane korelacje są wiarygodne i precyzyjne. Ostatnie badania zostały przeprowadzone w październiku 2006 dla testów TOEIC® Listening and Reading, TOEIC® Speaking and Writing, TOEFL® iBT, oraz TOEIC Bridge™.

 

Panel 22 ekspertów (nauczyciele języka angielskiego, dyrektorzy studium językowych, lingwiści i naukowcy) z 10 krajów Unii Europejskiej uczestniczyło w badaniach mających na celu ustalenie standardów dla testów. Pod koniec badań, ustalono 6 'poziomów progowych', minimalnych ilości punktów potrzebnych aby znaleźć się na każdym z 6 poziomów CEFRL/CEF .

 

Zobacz też poziomy zaawansowania >>>